PACTA

ПАКТА беше проект, който се осъществи за няма и месец.  Клиентите искаха нещо просто, леко и тъй като имаха вече изработени рекламни брошури, желаеха някои елементи от тях да присъстват в сайта им.

pacta.pro

  • http://www.pacta.pro – в момента, достъпът до този сайт е прекратен. /23.01.2015 г./