КРЪГЪТ

Кръгът  е може би е формата, с най-обобщеното символично значение.

Той няма начало и край и символизира безкрайността, вечността, целостта…. От най-далечни времена той е служил за означаване на  цялост, завършеност и като темпорален знак. Кръгът изразява идеите за единство, безкрайност и висше съвършенство. Той символизира небето в неговото кръгообразно и неизмеримо движение.

Той изпълнява функцията и на знак със защитна магическа сила срещу болести и лоши влияния. Според теологическите и философските текстове, кръгът символизира безначалния и безкраен дъх на божествеността в своята неизменност и като източник на благост и добрина.

Може да се каже, че кръгът управлява света – моят кръг управлява моята вселена.