ДЕНТАЛБУКС

Електронна книжарница ДЕНТАЛБУКС

Над 150 заглавия, над 300 автора, специализирана литература за зъболекари, зъботехници и студенти. Книжарницата дава възможност да се запознаете обстойно с книгите и да си ги поръчате. Над 90% от книгите и мултимедийните продукти се поддържат на склад и могат да се доставят до клиента в рамките на 2-3 работни дни. Почти всички книги и списания са англоезични, но могат да се поръчат и на немски език. Информацията се обновява ежеседмично.

dentalbooks